Stöd för motionsintressen kan sökas nu

Barn och ungas motionsintressen kan igen få stöd när Vasa Elektriskas första ansökningsomgång för året startar i januari.

Läs mer