Stefan Damlin ny vd på Vasa Elektriska

Ekon.mag. Stefan Damlin är koncernen Vasa Elektriskas nya verkställande direktör. Damlin har ansvarat för den globala projektstyrningen i Wärtsilä Marine Power Solutions. Tidigare var Damlin Wärtsilä Finlands verkställande direktör.

Läs mer