Starkt resultat av energibolaget

Koncernen Vasa Elektriskas omsättning uppgick till 107,7 M€ under de tre första kvartalen 2019. Rörelsevinsten var 18,5 M€. Omsättningen steg med 4 procent och rörelsevinsten med så mycket som 54 procent i jämförelse med motsvarande period året innan. Soliditetsgraden hölls på god nivå och var 56,4 procent.

Läs mer