Spillvärmeverket vid Påttska producerar nu fjärrvärme ur renat avloppsvatten

Spillvärmeanläggningen som byggts vid Påttska avloppsreningsverket har tagits i bruk. Det är Vasa Elektriska som har låtit bygga anläggningen, där det nu produceras värme för hem och hus i Vasa.

Läs mer