Spillvärme värmer närmare 2 000 egnahemshus med hjälp av en enda investering

Vasa Elektriska låter i samband med Påttska avloppsreningsverket bygga en anläggning som ska ta vara på spillvärmen ur renat avloppsvatten. Värmen ska användas i fjärrvärmenätet och den kommer att täcka värmebehovet för cirka 2 000 egnahemshus. Med andra ord räcker den till att förse alla egnahemshus i Vasa Elektriskas fjärrvärmenät med värme.

Läs mer