Rekordomsättning och förlustbringande elförsäljning

I januari–december uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 208,7 miljoner euro (112,9 M€). Den rekordstora omsättningen ledde ändå inte till någon stor vinst. Rörelsevinsten var 6,5 miljoner euro (17,0 M€). Soliditetsgraden sjönk till 47 procent (51,3 %).

Läs mer