Projekt för flexibel förbrukning ger Vasa stads fastigheter renare värme

I ett gemensamt pilotprojekt för Vasa Elektriska och Vasa stad undersöks möjligheter för flexibel uppvärmning i Vasa Hussektors och Fastighets Ab Pikipruukkis fastigheter. Försöket som påbörjades i slutet av år 2019 har gett staden ett mindre koldioxidavtryck.

Läs mer