Priset på elöverföring stiger i Vasaregionen för första gången på fem år

Vasa Elnät höjer priset på elöverföring från början av april. Samtidigt ändras sättet för hur större elöverföringsprodukter prissätts. Trots höjningen är regionens priser lägre än i medeltal i Finland.

Läs mer