Pilotfasen över: 66 000 kunder inom Vasa Elnäts område får en ny elmätare

Vasa Elnät startade ett stort projekt våren 2023 där 66 000 kunder inom området får en ny, smart elmätare. De nya mätarna möjliggör en mätningsintervall på 15 minuter. Samtidigt kommer man att kunna hantera mätare bättre på distans.

Läs mer