Nytt verksamhetssätt: Elen kan påkopplas utan dröjsmål när den behövs vid husbygget

Vasa Elnät körde år 2020 igång ett försök där mätcentralen installerades färdigt vid tomtgränsen i samband med byggnad av kommunalteknik. Försöket leder nu till ett nytt tillvägagångssätt. Det nya verksamhetssättet underlättar byggprocessen och sparar husbyggarens pengar vid cirka 100 byggplatser per år.

Läs mer