En ny allmän mervärdesskatt införs 1.9.2024 – se hur det påverkar priset på ditt avtal

Riksdagen beslöt 28.6 om en eventuell höjning av den allmänna mervärdesskatten. Den allmänna mervärdesskatten (moms.) höjs till 25,5 % från 1.9.2024, vilket påverkar priset på våra produkter och tjänster.

Den nya momsen kommer att gälla alla våra avtal och tjänster. Se alla våra priser.

Konsumentpriser innehåller en moms. om 24 % till 31.8.2024. Därmed höjs skatten med 1,5 procentenheter. Ändringen grundar sig på ett myndighetsbeslut som påverkar priset på ditt avtal.

Uppsägningsrätten gäller följande Vasa Elektriska-avtal under nämnda villkor:

Elavtal

Enligt de allmänna elförsäljningsvillkoren (EFV 2014) har konsumenter rätt att säga upp ett tillsvidareavtal i 30 dagar efter att ha fått kännedom om ändringen. Uppsägningstid: 2 veckor.

Uppsägningsrätten gäller med andra ord följande elavtal:

– Basel
– Vindel
– Påverka
– Börsel
– Börsel Vind
– avtal som omfattas av leveransskyldighet.

Priset ändras på grund av ett myndighetsbeslut och uppsägningsrätten gäller inte tidsbundna elavtal.

På basen av ändringen kan alltså inte Klimatelavtal sägas upp.

Fjärrvärmeavtal

Enligt de allmänna villkoren för fjärrvärme har kunden rätt att säga upp avtalet i 30 dagar efter att ha informerats om ändringen. Uppsägningstid: 1 månad.

Uppsägningsrätten gäller med andra ord följande avtal:

– Närvärme
– Närvärme med Klimatgaranti.