Miljövärden påverkar ledningssträckningar: örnbo ändrade planerna i Korsholm

I Vasa Elnäts projekt för reparation av elnätet gav ett örnbo en orsak till att ändra på den ursprungliga ledningssträckningen. Miljövärden är en viktig synvinkel i planeringen.

Läs mer