Mer vindkraft: Vasa Elektriska strävar efter att vara kolneutralt under detta årtionde

Energibolaget Vasa Elektriska satsar målmedvetet på utsläppsfri energi för att under det pågående årtiondet uppnå en koldioxidneutral produktion. Den senaste satsningen på vindkraft i Norrskogen, Närpes, uppgår till nästan 20 miljoner euro och ger bolagets kunder cirka 140 gigawattimmar ren energi.

Läs mer