Meddelandetjänst om störningar i fjärrvärme har tagits i bruk

Som Vasa Elektriskas fjärrvärmekund får du i fortsättningen information om avbrott i fjärrvärmen till din mobiltelefon och/eller e-post. Tjänsten är automatiskt i bruk för de kontaktuppgifter som finns i vårt kundsystem. Ifall du vill registrera flera kontaktuppgifter kan du göra det antingen i Onlinetjänsten eller genom att skicka oss ett registreringsmeddelande som SMS. Mera information hittar du här.

Tjänsten är kostnadsfri för våra kunder.