Massivt solkraftverk byggs i Lappo: Vasa Elektriskas andel nästan en tredjedel

Solenergianläggningen som byggs i Heinineva, Lappo, är ur nationellt perspektiv mycket stor. Det är EPV Energi som låter bygga anläggningen i industriell skala och den färdigställs i två etapper. Den första etappens kraftverk kommer årligen att producera cirka 67 gigawattimmar el, och av det utgör Vasa Elektriskas andel cirka 30 procent. Den andra etappen kommer att höja produktionen till cirka 90 gigawattimmar per år.

Läs mer