Marknadspriset på el gick ner, resultatet gick upp

År 2023 var koncernen Vasa Elektriskas omsättning 198,7 miljoner euro (329,9 M€). Trots att omsättningen sjönk med nästan 40 procent från året innan lyckades koncernen förbättra sin rörelsevinst, som steg till 13,6 miljoner euro (6,1 M€). Rörelsevinstprocenten lämnade emellertid på en blygsam nivå (6,8 %). Bolagets soliditetsgrad steg till 49 procent (40,8 %).

Läs mer