Lönsam hållbarhetsinvestering: värmelagret sänkte utsläppen med 10,5 %

De låga temperaturerna i början av året höjde energiförbrukningen och Vasa Elektriskas omsättning. Anskaffningskostnaderna steg signifikant, vilket gav bolaget ett sämre resultat. Värmeenergilagret som i Vasklot, Vasa varit ibruk under sin första vinterperiod visade sig fungera enligt förväntningarna och gav en utsläppsminskning på 10,5 procent.

Läs mer