Landskapet förändras i Laihela: mer än 600 elstolpar nedmonteras när elnätet kablas

I byn Hulmi, Laihela, har grävarbeten för att kabla elnätet påbörjats. Cirka 16 kilometer elledning grävs ner i jorden som en del av Vasa Elnäts projekt. Grävarbetet ska enligt planerna vara slutfört i augusti. Också i byn Ylipää i Laihela ska elnätet kablas på en sträcka om 35 kilometer. Arbetet i Ylipää startar i början av mars.

Läs mer