Kabelprojekt ger färre elavbrott och frigör mark för jord- och skogsbruk

I år gräver Vasa Elnät ner elnätet på en sträcka om sammanlagt cirka 200 km.

Under pågående år investerar Vasa Elnät 12 miljoner euro i elnätet. Investeringarna ska förbättra distributionssäkerheten, förnya elstationer och göra nätet allt smartare. I och med att nätet läggs som kabel i marken frigörs upp till 120 hektar mark för jord- och skogsbruk längs nuvarande ledningsgator.

Läs mer