Jarmo Leppinen har utnämnts till VD för Vasa Elnät från 1.5

Jarmo Leppinen från Laihela har utnämnts till Vasa Elnäts verkställande direktör.

Läs mer