Helikopter hjälper kartläggning av elnätets stormskador

Vasa Elnät tar på fredagen 18.9  hjälp av en helikopter för att kartlägga stormskador. Det är det absolut snabbaste sättet att hitta de största problemområdena. Helikoptern flyger en på förhand bestämd rutt och möjliggör att piloten direkt kan rapportera sina iakttagelser.