Grön el väcker intresse, oftast avgör ändå priset

Kommunernas intresse för grön el har stigit. Enligt Vasa Elektriskas kunddata är det ändå elpriset som avgör när kommunerna konkurrensutsätter elavtal.

Läs mer