Ge glädje i julklapp!

I år skänker vi våra julklappspengar till Mannerheims Barnskyddsförbund MLL. Samtidigt utmanar vi våra kunder att vara med och stöda en god sak.

Vi har i år beslutat att skänka våra julklappspengar till MLL och förbundets stödtelefon för barn och unga. Med de skänkta medlen utbildar MLL frivilla som besvarar telefonsamtalen samt bekostar telefonjouren så att samtalen är avgiftsfria för den som ringer.

Samtidigt vill vi passa på att utmana också våra kunder att göra en donation och stöda en god sak. Om du vill vara med och ge ditt bidrag till MLL:s viktiga arbete, gå in på adressen mll.fi/kertalahjoitus.