Framtidens värmeenergilager togs ibruk i Vasa

I Vasklot, Vasa invigdes idag det värmeenergilager, som ska bredda stadens värmeproduktion. Det innovativa energilagret kommer att ha en betydande roll även i framtiden. Förutom att andelen stenkol tack vare lösningen omgående blir allt mindre i värmeproduktionen, tillför lagret även stor flexibilitet vad gäller framtida produktionssätt.

Läs mer