Färre elavbrott med brytare

Vasa Elnät installerar under hösten ett tiotal brytare i elnätet i Vikby, Petsmo och Kuni i Korsholm, på Bergö och i Svarvar i Malax samt i Laihela. Brytarna begränsar effekterna av eventuella elavbrott genom att koppla bort den delen av elnätet som inte fungerar, och på så sätt minskar också det avbrottsdrabbade området. År 2021 tas lösningen också i bruk i Replot och Björköby.

Läs mer