Ett rekordår 2020: Stenkolet lyser med sin frånvaro i fjärrvärmeproduktionen

En allt större del av fjärrvärmeproduktionen är koldioxidfri. Energibranschen går mot allt miljövänligare lösningar, vilket också återspeglas i fjärrvärmen. I Vasabornas fjärrvärmeproduktion stod stenkol och olja för ett rekordlågt 2 procent av den totala produktionen.

Läs mer