Enkelt sätt för fjärrvärmehushållen att minska på koldioxidavtrycket: ny lösning helt koldioxidfri

Fjärrvärmehushållen i Vasa kan från årsskiftet välja att värma sina hem med certifierad, ren fjärrvärme. Klimatgarantins koldioxidutsläpp är 0 g och erbjuder således en enkel lösning på att minska koldioxidavtrycket.

Läs mer