Energibolaget står på sig i utmanande prissituation

I januari–september uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 128,5 miljoner euro (78,1 M€) medan rörelsevinsten var 12,8 miljoner euro (6,2 M€). Soliditetsgraden hölls alltjämt på god nivå (51,7 %).

Läs mer