Energibolag investerar cirka 20 miljoner euro i förnybar energi

Vasa Elektriskas satsningar på förnybar energi och klimatvänliga energilösningar fortsätter, när EPV Vindkraft Ab bygger sin vindpark i Östermark. Projektet omfattar sammanlagt 21 vindkraftverk, varav 10 kommer att producera el åt Vasa Elektriska. Bolagets totala investering uppgår till 18,6 miljoner euro.

Läs mer