En del av våra kunders förbrukningsdata uppdateras inte. Felet repareras som bäst.

En del av våra kunders förbrukningsdata uppdateras inte för tillfället i Onlinetjänsten och mobilappen.

Felet uppstod i samband med en systemuppdatering och det repareras som bäst.
Vi beklagar eventuella olägenheter.