Elförbrukningen har minskat rejält

Den här hösten har det använts betydligt mindre mängder elektricitet inom Vasa Elnäts område än året innan. I september–november har förbrukningen minskat med 10–19 procent i jämförelse med samma period 2021.

Läs mer