De kraftiga vindarna har orsakat elavbrott

(uppdaterad 13.1 kl. 14.25) De återstående felen i Vasa skärgården har reparerats och de sista kunderna fick elektriciteten tillbaka på onsdag eftermiddag.

(uppdaterad 12.1 kl. 12.40) Antalet strömlösa kunder är för tillfället 841. Vi uppskattar att alla våra fast bosatta kunder får elektriciteten tillbaka under dagens lopp. Felreparationen i skärgården lämnar till morgondagen.

(publicerad 12.1 kl. 07.50) De kraftiga vindbyarna har fällt träd på ellinjer och orsakat elavbrott tisdagen 12.1 från kl. 02.25. Som mest har 1 376 av Vasa Elnäts kunder varit utan elektricitet. Felreparationer i elnätet pågår och för tillfället är 857 kunder utan elektricitet.

Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv påbörja röjningen. Både röjnings- och reparationsarbeten är ur säkerhetssynpunkt arbeten som ska utföras av yrkesmän. Ta kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, tfn 06 324 5710 eller gör din felanmälan med Vasa Elektriska-appen. Säkerhetsavståndet till ett träd på ellinjen bör vara 20 meter. 

Våra kunder kan följa situationen på avbrottskartan.