Att flytta elförbrukningen till när det blåser kommer samhället till nytta

Att flytta elförbrukningen till de timmar när elproduktionen är hög i Finland är en viktig faktor när man talar om att få elen att räcka till kommande vinter. Enligt Vasa Elektriskas beräkning har vindkraft en stor roll i det hela.

Läs mer