Använder du tjänsten OmaPosti? Visste du att våra fakturor går dit automatiskt?

Använder du tjänsten OmaPosti? Då kan det hända att vår räkning väntar på dig där.

Vi har från och med våren tagit ibruk fler elektroniska betalningsmöjligheter, bl.a. Postens tjänst OmaPosti. Om du använder tjänsten, går våra fakturor dit automatiskt. Det här beror på inställningar i OmaPosti.

Om du också framöver vill få räkningen till tjänsten, kolla att du får ett meddelande om nya fakturor. Om du i fortsättningen hellre vill få våra fakturor på annat sätt, bör du välja bort Vasa Elektriska i OmaPostis inställningar för fakturor och fakturerare.

Du kommer också åt dina räkningar i vår Onlinetjänst.

Läs mer om våra betalningssätt.