Ändring i beskattningen höjer priset på fjärrvärme

Om regeringens proposition till riksdagen om ändring av energibeskattningen godkänns stiger också fjärrvärmeräkningen. Enligt propositionen skulle ändringen för fjärrvärmens del i hela Finland tillföra 49 miljoner euro i skattemedel, dvs. cirka hälften av den totala effekten av förslaget.

Läs mer