Elmarknadsanalys: Sommaren 2023

Åtgärderna för att spara el hade under den gångna vintern en central roll vad gäller elens tillräcklighet. När de större marknadsriskerna har avmattats har man på elmarknaden i förhållande till förra hösten och vintern sett återhållsamma prisnoteringar för såväl spotpriser som derivat. Under de senaste veckorna har kraftiga smältvattenavrinningar gjort att andelen vattenkraft i Finland har nått det pågående årets toppnivå. Det har framför allt under stunder med stor vindkraftsproduktion sänkt spotpriset till en negativ nivå.

Utsikterna på elmarknaden för senare halvan av år 2023

Efter senaste elmarknadsöversikt (21.2.2023) har marknaden i det stora hela fortsatt gå ner med undantag av temporära perioder med högre priser. Nedgången har dock visat sig vara mer återhållsam än vad den var under årets första månader. Priserna för vinterperioderna Q4/2023 och Q1/2024 har under de senaste tre månaderna hållit sig stabila, vilket betyder att marknaden fortfarande ser större risker för högre prisnoteringar under kommande vinter.

De mest centrala faktorerna vad gäller prisutvecklingen för slutet av året är t.ex. situationen i de nordiska vattenreserverna, fyllnadsgraden i de europeiska gaslagren samt bränsleprisernas utveckling.

Därtill ökar vindkraftens effekter på spotpriser i takt med att ny vindkraft tas ibruk i Finland och annanstans i Europa.

Det är fortfarande besvärligt att förutse prisnivåerna för kommande månader. På timbasis är variationerna kraftiga, men också medelpriserna per dag har under de senaste månaderna varierat mycket och landat på cirka 0,5–12,0 cent/kWh. Trots stora variationer var Finlands momsfria områdespris i april i medeltal 6,1 cent/kWh, vilket är det lägsta priset på så mycket som 22 månader.

Senast i juni 2021 var spotpriset i Finland 5,6 cent/kWh.

Vädret i Norden har varierat kraftigt under vårens gång. Under en och samma vecka har det emellanåt varit regnigt, emellanåt torrt. Samtidigt har temperaturerna hållit sig på en varierande nivå, men lägre än det normala. Trots minusgrader nattetid har det dagtid emellanåt varit hett. Fler ljusa timmar höjer på andelen solenergi, vars kapacitet i Finland under de två senaste åren har ökat framför allt på grund av att konsumenter skaffat solelsystem. En uppskattning som baserar sig på data från Fingrids distributionsnät är att solenergikapaciteten i Finland just nu är cirka 700 MW, vilket överskrider effekten hos en kärnkraftreaktor i Lovisa.

I fjol var kapaciteten nästan hälften mindre.

Faktorer som orsakar osäkerhet på elmarknaden är nederbörden under de kommande månaderna i de nordiska länderna, vattenavrinningar och vattenreservernas fyllnadsgrad när vintern närmar sig. I Mellaneuropa är den kritiska faktorn hur gaslagren fylls med alternativa gaskällor inför vintern samt kärnkraftens utnyttjandegrad. En riktigt varm sommar kan orsaka samma typ av utmaningar som ifjol för speciellt kärnkraftsproduktionen i Frankrike, där torkan försvårade nerkylningen av kärnkraftverken och man var tvungen att köra ner produktionen.

 

Aktuellt

Vad betyder profilkostnad och hur påverkar det elpriset?

Läs mer
Aktuellt

Nelli och Saku är vårens Vasa Elektriska-stipendiater

Läs mer
Energitips

Vad är det för skillnad på olika mätningssätt och vilket lönar sig mest?

Läs mer
Aktuellt

Laddplats för elbilen till egnahemshuset – fyra tips för ett lyckat köp

Läs mer
Aktuellt

Enkla och hållbara val för företag: Alla Gina Tricots affärer i Finland använder grön el

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsanalys: Sommaren 2023

Läs mer
Iakttagelser

Att skydda elpriser: spel på marknaden eller systematisk riskhantering?

Läs mer
Aktuellt

Timpriset på börsel varierar. När är elen förmånligast?

Läs mer
Aktuellt

Ta nostalgin på allvar

Läs mer
Energitips

Elavtal för ditt företag

Läs mer
Aktuellt

Bedårade av gamla bilar

Läs mer
Aktuellt

Egen solel nu även för boende i husbolag

Läs mer