Elmarknadsöversikt: våren 2024

Den nordiska vintern har präglats av kallare temperaturer och mindre vind än normalt, medan vädret i Mellaneuropa har varit milt och blåsigt. Detta har lett till en mindre förbrukning av fossila bränslen i Mellaneuropa, men också pressat ner både bränslepriser och spotpriser på el från höstens nivåer. På grund av starka överföringsförbindelser mellan Norden och Mellaneuropa återspeglas den lägre prisnivån också i Nordens priser.

Gaslagren i Mellaneuropa är välfyllda. Milda vintertemperaturer har sänkt gasförbrukningen, och Mellaneuropa har fått stora naturgasleveranser. I elsystemen i Tyskland och övriga länder i Mellaneuropa sätter ofta gränskostnaden för naturgasdrivna kraftverk elpriset, och därför avspeglas gaspriset snabbt i elpriset.

I Norden har elderivatens prisvariationer varit mer moderata än spotprisrörelserna under vintern.

Under jul och nyår höjde det ovanligt kalla vädret derivatmarknadens förväntningar på priser för våren och sommaren, men efter det har prisnivån på derivaten sjunkit i takt med att väderprognoserna har blivit mildare.

Finlands områdespris har svängt kraftigt under vintern. Den 24 november var Finlands områdespris i medeltal -203,4 €/MWh. Orsaken var en enskild marknadsaktörs felaktiga säljbud som pressade ner vårt områdespris till börsens minimum (-500 €/MWh) under ett flertal timmar.

Efter årsskiftet genomgick Norden en kall och blåsig period och temperaturen i Finland var i snitt lägre än -20 grader. På grund av felsituationer i ett flertal finska värmekraftverk steg spotpriset för fredagen den 5 januari till rekordhöga nivåer (890,5 €/MWh).

Det extremt höga priset gav upphov till stor flexibilitet i förbrukningen, vilket gjorde att elsystemet inte var hotat trots situationen.

Våren närmar sig och i och med högre temperaturer blir också situationer med hög förbrukning allt ovanligare. Prisvariationerna kan fortfarande vara stora också under det kommande kvartalet beroende på variationer i vindkraft. På våren börjar också snön smälta i de norska och svenska fjällen, vilket ger en tillfällig ökning i utbudet på vattenkraft och kan således orsaka snabba svängningar i spotpriset.

Under kommande kvartal påverkas spotpriset kraftigt av nivåerna i vattenreservoarerna och snömängden i Norge och Sverige.

Om resterande vinter är regnig, mild och blåsig, kan vattenmagasinens fyllnadsnivå vara mycket hög på våren och sommaren, vilket i sin tur kan sänka spotpriserna till en mycket låg nivå.

I andra väderscenarier kommer det nordiska systempriset sannolikt att ligga nära den tyska prisnivån, som i sin tur påverkas av priset på naturgas och i hög grad av mängden vindkraftsproduktion i Mellaneuropa.

Olkiluoto 3:s underhållsstopp 2.3–8.4 kan höja Finlands områdespris om vädret samtidigt är svalt och det blåser lite. Driftavbrottet i sjökabeln mellan Finland och Estland i februari och mars försvagar priskopplingen och gör Finlands områdespris mer väderberoende.

Marknadsöversikten har producerats i samarbete med Power-Deriva Oy.