Elmarknadsanalys: Hösten 2023

Sett ur Finlands elmarknads synvinkel har sommaren varit lugn och spotpriserna har hållit sig på en rimlig nivå medan trenden för elderivatpriser har varit på nedgång. Lägre förbrukning under sommarperioden samt en god användningsgrad i kraftverken möjliggjorde i maj, juni och juli de lägsta medelprisnoteringarna för spotpriser på månadsnivå sedan det historiskt billiga året 2020. Finlands prisnivå har under flera tillfällen liknat Sveriges prisområden SE1 och SE3, varifrån också de gränsöverskridande elförbindelserna kommer. I mer krävande situationer vad gäller eltillgång har Finlands priser å andra sidan fått sin referens från Baltikums prisnivå.

Den åttonde augusti var ur Finlands elmarknads synvinkel en exceptionell dag eftersom spotpriset hölls negativt under dygnets alla timmar.

Veckorna 34 och 35 skilde sig spotpriserna från sommaren i  övrigt på grund av sammanfallande knapp vindkraftproduktion, service av och funktionsproblem vid kärnkraftverk samt begränsningar av elförbindelser.

Som en följd av dessa steg elpriset i Finland som högst till 549,95 €/MWh, vilket är den högsta enskilda timnoteringen efter december 2022.

På derivatmarknaden sjönk priset för inkommande vinter efter början av juli när den hydrologiska balansen stärktes efter mer än ett år med betydligt svagare nivåer än normalt. Derivatprisernas nedgång har också stärkts av lägre bränslepriser.

För den inkommande vintern visar elderivaten på lägre priser än de spotpriser som realiserades förra vintern. Det beskriver marknadens förhållandevis lugna förväntningar gällande vinterns prissituation.

Även om vintern inte för med sig för sommaren typiska perioder av kraftverksunderhåll eller begränsningar i elförbindelser, som i skrivande stund, påminner de exceptionella prisvariationerna i augusti om de prisrisker marknaden kan utsättas för också inkommande vinter. Osäkerhetsfaktorer i vinterns prisnivå är framför allt temperaturen och den temperaturkänsliga förbrukningens slutgiltiga skala.

Om prisernas volatilitet, eller svängningar, ökar när vi närmar oss vintern, är det av stort intresse hur mycket elförbrukning som kan styras till timmar utanför förbrukningstopparna. Det i sin tur kan hjälpa att balansera priserna.

I Finland byggs som bäst en stor mängd ny vindkraft, och kapaciteten i Fingrids prognos av vindkraftproduktionen har ökat med mer än 10 % från årsskiftet till augusti. Vindkraftproduktionens skala och Finlands områdespris har redan tidigare haft en stark koppling, och i och med utbyggnad av kapaciteten är dylika prisvariationer också inkommande vinter att vänta.

Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer
Aktuellt

Viktigt att få vara ofullständig

Läs mer