Sähkömarkkinakatsaus: Syksy 2023

Kesä on ollut Suomessa sähkömarkkinoiden näkökulmasta rauhallinen spot-hintojen pysyessä maltillisina ja sähköjohdannaisten hintojen oltua trendinomaisessa laskussa. Kesäajan matala kulutus sekä hyvä voimalaitosten käyttöaste mahdollistivat touko-, kesä- ja heinäkuussa matalimmat spotin kuukausittaiset keskihintanoteeraukset sitten historiallisesti edullisen vuoden 2020. Suomen hintataso on ollut useina hetkinä samankaltainen kuin Ruotsin SE1- ja SE3-hinta-alueilla, joilta maiden rajat ylittävät siirtoyhteydet kulkevat. Sähkön saatavuuden kannalta haastavampina hetkinä on toisaalta usein nähty Suomen hintojen saavan referenssinsä Baltian hintatasosta.

Elokuun kahdeksas päivä oli Suomen sähkömarkkinoiden näkökulmasta historiallisesti poikkeuksellinen, sillä tuolloin spot-hinta oli negatiivinen päivän jokaisena tuntina.

Viikoilla 34 ja 35 nähtiin kuitenkin muusta kesästä poikkeavia spot-hintoja, kun vähäinen tuulivoimatuotanto, ydinvoimaloiden huollot ja toimintaongelmat sekä siirtoyhteyksien rajoitukset tapahtuivat samanaikaisesti.

Näiden seurauksena sähkön hinta kävi Suomessa korkeimmillaan 549,95 €/MWh:ssa, joka on korkein yksittäinen tuntinoteeraus sitten joulukuun 2022.

Johdannaismarkkinoilla hintataso tulevalle talvelle laski heinäkuun alun jälkeen, kun hydrologinen balanssi vahvistui oltuaan yli vuoden merkittävästi normaalitasojansa heikompi. Johdannaishintojen lasku on saanut tukea myös madaltuneista polttoaineiden hinnoista.

Tulevan talven johdannaishinnat ovat matalammat verrattuna edellisen talven spot-toteumiin. Tämä kuvastaa markkinoiden verrattain rauhallisia odotuksia talven hintatilanteesta.

Vaikka talvikaudelle ei olekaan tiedossa kesäkuukausien lailla voimalaitosten huoltoja tai kirjoitushetkellä käynnissä olevia siirtoyhteyksien rajoituksia, elokuussa havaitut poikkeuksellisen voimakkaat hintavaihtelut toimivat muistutuksena hintariskeistä, joille markkinat ovat alttiita myös tulevana talvena. Epävarmuustekijöitä talven hintatasoon tuo etenkin lämpötiloihin liittyvä epävarmuus ja lämpötilariippuvaisen kulutuksen lopullinen määrä.

Mikäli hintojen volatiliteetti eli vaihtelevuus talvikauden lähestyessä kasvaa, mielenkiinto kohdistuu siihen, kuinka paljon sähkönkäyttöä kyetään ajoittamaan piikkituntien ulkopuolelle, mikä osaltaan voisi toimia hintoja tasoittavana tekijänä.

Suomessa on rakenteilla huomattava määrä uutta tuulivoimaa ja Fingridin tuulivoimatuotannon ennusteessa käyttämä kapasiteetti onkin kasvanut vuodenvaihteen jälkeen elokuuhun tultaessa yli kymmenellä prosentilla.

Tuulivoimatuotannon määrä ja Suomen aluehinta ovat olleet jo aiemminkin vahvasti sidoksissa keskenään ja lisäkapasiteetin rakentamisen myötä vastaavaa hintojen heilahtelua on odotettavissa myös tulevan talven aikana.

 

Ajankohtaista

Kahvipöydässä oppii energia-alasta

Lue lisää
Ruoka & reseptit

Kesän raikkain drinkki

Lue lisää
Havaintoja

Isoja kysymyksiä – pieniä tekoja

Lue lisää
Kotona

Helpot vinkit auton kesäsiivoukseen

Lue lisää
Kotona

Kyläily on nykyään rentoa, mutta ei spontaania

Lue lisää
Ajankohtaista

Seurataanko pörssisähköä kohta tunnin sijaan varttimuodossa?

Lue lisää
Markkinakatsaus

Sähkömarkkinakatsaus: kesä 2024

Lue lisää
Ajankohtaista

Laki velvoittaa yrityksiä asentamaan sähköauton latauspisteitä

Lue lisää
Ilmiöt

Monen sukupolven koti

Lue lisää
Ilmiöt

Avaruuskeskus auttaa yrityksiä

Lue lisää
Vastuullisuus

Tuulivoimaloiden lapojen kierrätys kehittyy

Lue lisää
Ajankohtaista

Finanssiala haluaa suojella luontoa: ”Kun luonto voi hyvin, bisneskin kukoistaa”

Lue lisää