Sähkömarkkinakatsaus: Syksy 2023

Kesä on ollut Suomessa sähkömarkkinoiden näkökulmasta rauhallinen spot-hintojen pysyessä maltillisina ja sähköjohdannaisten hintojen oltua trendinomaisessa laskussa. Kesäajan matala kulutus sekä hyvä voimalaitosten käyttöaste mahdollistivat touko-, kesä- ja heinäkuussa matalimmat spotin kuukausittaiset keskihintanoteeraukset sitten historiallisesti edullisen vuoden 2020. Suomen hintataso on ollut useina hetkinä samankaltainen kuin Ruotsin SE1- ja SE3-hinta-alueilla, joilta maiden rajat ylittävät siirtoyhteydet kulkevat. Sähkön saatavuuden kannalta haastavampina hetkinä on toisaalta usein nähty Suomen hintojen saavan referenssinsä Baltian hintatasosta.

Elokuun kahdeksas päivä oli Suomen sähkömarkkinoiden näkökulmasta historiallisesti poikkeuksellinen, sillä tuolloin spot-hinta oli negatiivinen päivän jokaisena tuntina.

Viikoilla 34 ja 35 nähtiin kuitenkin muusta kesästä poikkeavia spot-hintoja, kun vähäinen tuulivoimatuotanto, ydinvoimaloiden huollot ja toimintaongelmat sekä siirtoyhteyksien rajoitukset tapahtuivat samanaikaisesti.

Näiden seurauksena sähkön hinta kävi Suomessa korkeimmillaan 549,95 €/MWh:ssa, joka on korkein yksittäinen tuntinoteeraus sitten joulukuun 2022.

Johdannaismarkkinoilla hintataso tulevalle talvelle laski heinäkuun alun jälkeen, kun hydrologinen balanssi vahvistui oltuaan yli vuoden merkittävästi normaalitasojansa heikompi. Johdannaishintojen lasku on saanut tukea myös madaltuneista polttoaineiden hinnoista.

Tulevan talven johdannaishinnat ovat matalammat verrattuna edellisen talven spot-toteumiin. Tämä kuvastaa markkinoiden verrattain rauhallisia odotuksia talven hintatilanteesta.

Vaikka talvikaudelle ei olekaan tiedossa kesäkuukausien lailla voimalaitosten huoltoja tai kirjoitushetkellä käynnissä olevia siirtoyhteyksien rajoituksia, elokuussa havaitut poikkeuksellisen voimakkaat hintavaihtelut toimivat muistutuksena hintariskeistä, joille markkinat ovat alttiita myös tulevana talvena. Epävarmuustekijöitä talven hintatasoon tuo etenkin lämpötiloihin liittyvä epävarmuus ja lämpötilariippuvaisen kulutuksen lopullinen määrä.

Mikäli hintojen volatiliteetti eli vaihtelevuus talvikauden lähestyessä kasvaa, mielenkiinto kohdistuu siihen, kuinka paljon sähkönkäyttöä kyetään ajoittamaan piikkituntien ulkopuolelle, mikä osaltaan voisi toimia hintoja tasoittavana tekijänä.

Suomessa on rakenteilla huomattava määrä uutta tuulivoimaa ja Fingridin tuulivoimatuotannon ennusteessa käyttämä kapasiteetti onkin kasvanut vuodenvaihteen jälkeen elokuuhun tultaessa yli kymmenellä prosentilla.

Tuulivoimatuotannon määrä ja Suomen aluehinta ovat olleet jo aiemminkin vahvasti sidoksissa keskenään ja lisäkapasiteetin rakentamisen myötä vastaavaa hintojen heilahtelua on odotettavissa myös tulevan talven aikana.

 

Ajankohtaista

Tehokasta säästöä

Lue lisää
Energianeuvonta

Kodin sähkönkulutus – mistä se muodostuu

Lue lisää
Ajankohtaista

Kaukolämpöä hukkalämmöstä

Lue lisää
Energianeuvonta

5 + 1 tapaa säästää sähkölaskussa

Lue lisää
Ajankohtaista

Tärkeää saada olla keskeneräinen

Lue lisää
Energianeuvonta

Aurinkovoimala omakotitaloon – tuota sähköä itse

Lue lisää
Ajankohtaista

Comsel System: Järkeä energiankäyttöön

Lue lisää
Ajankohtaista

Sähkö vähentää liikenteen päästöjä

Lue lisää
Ajankohtaista

Vastuullista sähkönsiirtoa

Lue lisää
Ajankohtaista

Analogian kaipuu: Harrastuksena filmikuvaus

Lue lisää
Markkinakatsaus

Sähkömarkkinakatsaus: Talvi 2023-2024

Lue lisää
Ajankohtaista

Tervetuloa takaisin, vinyylilevy

Lue lisää