Delta i pilotprojekt – smart system för energistyrning ingår

Var med och skapa framtidens energisystem. Under ett års tid har du tillgång till ett system som styr ditt hems energiförbrukning. Det hjälper dig att spara energi och minska på koldioxidfotavtrycket.

Det smarta energisystemet styr din elförbrukning automatiskt enligt elbehov och energimarknad. Apparaturen tar bara lite plats, men kommer med många fördelar. Apparatens webbapplikation möjliggör att deltagarna t.ex. ställer in en lägre inomhustemperatur för semesterresan, eller justerar minsta och högsta godtagbara temperatur i hemmet. Pilotprojektet möjliggör också byte till spotpris, dvs. ett elpris som bestäms på basen av elbörsen. Då kan också hemmets förbrukning styras in på de mest förmånliga timmarna.

Pilotprojektet ska undersöka konsumenters möjligheter att utgöra en del av energisystemet och inverka på förbrukningstoppar. Det hjälper oss att öka den förnybara energins andel i energiproduktionen. Under projektets gång samlar vi information och erfarenheter som ska hjälpa oss att utveckla nya energitjänster.

Enkelt att delta

Ett stort antal hushåll var intresserade av att delta i pilotprojektets första ansökningsfas. Sammanlagt tog vi med 30 stycken, som vi som bäst gör installationer hos.

Vill du delta i projektet? Anmäl ditt intresse att delta i dess andra fas genom att fylla i blanketten nedan.

Du kan bli vald om

• du har eluppvärmning,
• du bor i egnahemshus eller parhus,
• ditt hem ligger Inom Vasa Elnäts område,
• du har fast bredband.

Du bör också vara vår elförsäljningskund. Under projektets gång betalar du för elen normalt enligt förbrukning, men systemet och installationen får du kostnadsfritt.
Till deltagarna skickar vi några enkäter angående användarerfarenheter under årets gång.

Så här går det till

1. Fyll i anmälningsblanketten nedan
2. När vi har mottagit din ansökan granskar vi ditt hems energiförbrukningsprofil
3. Vi tar kontakt med dig
4. Vi kommer överens om när projektet inleds och om installationstidpunkten
5. Vi installerar kostnadsfritt en styranordning i ditt hem
6. Du deltar under årets lopp i några enkäter angående din användningserfarenhet.

Om du har fyllt i blanketten i ett tidigare skede, behöver du inte göra det på nytt.

Anmäl ditt intresse att delta

Anmälan till pilotprojekt

Har du fler frågor?

Du kan kontakta projektets experter vardagar kl. 8-16.

Jari Hovila, 050 342 7416, förnamn.efternamn@vasaelektriska.fi

Jyrki Rajala, 044 779 6963, förnamn.efternamn@vasaelektriska.fi