Storskaligt solenergisystem

Paketet Stort solhem lämpar sig för egnahemshus med direkt elvärme. Använd din egenproducerade solel till apparaterna i ditt hem eller till att ladda elbilen.

Panelpaketet innehåller

25–30 paneler SALO-solpanel
Nominell effekt 305 Wp
Systemets nominella effekt 7 630–9 150 Wp
Årsproduktion som högst 6 486–7 778 kWh
Yta m² 63–75 m²


Nyckeltal

Priser fr.o.m. Från 221 €/mån eller från 13 060 € som en engångsbetalning
Hushållsavdrag Du kan få hushållsavdrag för monteringsarbetet. Hushållsavdragets maximibelopp är 2 250 € år 2020.


Garanti

Montering 5 år
Salo Solar-solpaneler 10 år
Växelriktare 5 år
Panelernas produktionsgaranti 25 år, 80 % av den ursprungliga effekten


Övriga delar

Växelriktare
Enligt offert
Fästen Orima eller Salomaan Konepaja

Därtill erbjuder vi allt detta:

  • Planeringsarbete som tar hänsyn till dina behov
  • Kartläggningsbesök för att säkerställa att det går att installera solpanelerna
  • Tillstånd från nätbolaget
  • Montering utförd av erfarna montörer
  • Introduktion till systemet och dess användning
  • App för uppföljning av produktionen
  • Anskaffning av systemet med hjälp av en finansieringslösning

beställ här

Vi skräddarsyr ett paket som passar just dig

Bekanta dig med våra andra solpanelspaket i prislistan. Kontakta oss så skräddarsyr vi ett paket åt dig som passar elförbrukningen i ditt hem.

Fråga mer och begär offert!

Kontaktbegäran solpaneler

Så här får du solpaneler till ditt hem

Att skaffa solpanelsystem är nu riktigt enkelt.

Läs mera

 

 

 

 

Dela