Positiva signaler från marknaden

Hur har det varit att stå vid rodret när det blåser som mest på energimarknaden? Jag kan summera det så här: känslan av otillräcklighet har hela tiden varit påtaglig.

Trots att vi var den första nationella elförsäljare som i höstas fokuserade på att hitta lösningar som kunde sänka priserna, har läget i en utmanande tid och på en mycket osäker marknad på inga sätt varit lätt för våra kunder. För Vasa Elektriskas del var prissänkningen ett svårt, men samtidigt ett stort och viktigt beslut att fatta.

Det har varit utmanande på många sätt att känna den ekonomiska förtvivlan som många upplever. Att leda i en tid när allt sker snabbt och där en tidigare stabil marknad förändras radikalt, kräver mycket av både ledningen och medarbetare. Vår personal har jobbat kopiöst för att möta upp kunder i framför allt avtals- och prisfrågor.

Trots det vet vi att vi inte haft möjlighet att tillfredsställa allas behov, vilket vi är ledsna över.

När man läser insändare och följer sociala medier kunde man tro att det är de mest frispråkiga som lider mest av de ökade kostnaderna för el. Men det är inte hela sanningen. Vi har ensamstående, pensionärer och barnfamiljer som har det extra tufft när det kommer till höga energipriser samtidigt som också inflationen i övrigt galopperar. Det är just dessa grupper som sällan hörs, inte bara i fråga om elpriser, utan även i andra samhällsfrågor. Likväl är det dessa som vi pratar mest med, och där vi på många sätt också kan ge stöd och hjälp i problematiska situationer.

Jag är otroligt tacksam för det jobb som dagligen görs för att stöda alla kunder, även om det inte har funnits några enkla lösningar.

Därför har vi också i koncernen fokuserat på att hitta de sätt att stöda kunderna i sin vardag som varit möjliga för oss vid olika tillfällen: hållit fjärrvärmepriset på en stabil nivå, överfört Fingrids minskning i stamnätsavgifter direkt på kundernas elöverföringspris samt infört sätt att enkelt förlänga betalningstiden på fakturor eller dela upp dem i mindre delar.

Energifrågor är inte lätta att debattera, missförstånd råder i många pågående diskussioner, vilket också är ett bevis på att vi tidigare inte haft samma behov av att diskutera “hur funkar elen” och tillräckligt belyst detta ämne mer holistiskt.

Vi vet att det handlar om att satsa på att vara lösningsfokuserad: Finland behöver mera produktion och reglerkraft i systemet helt enkelt, speciellt då det inte blåser.

Ett av de största missförstånden som finns i den pågående debatten är att produktionen skulle säljas direkt till kunden. Den el vi producerar säljs till elbörsen, och elen till våra kunders förbrukning köps från börsen. Därtill lever kundportföljens storlek kontinuerligt. Produktions- och kundportföljerna lever därmed sina egna liv och de har helt olika affärsmässiga avkastnings- och riskprofiler.

En investering i en produktionsanläggning kan ha en livslängd på över 25 år, då ett kundavtal kan sägas upp på en så pass kort tid som 14 dagar.

Elbolaget är hela tiden tvunget att beakta denna dynamik då man sköter riskhanteringen framåt.

Osäkerheten på elmarknaden började egentligen 2021, för att sedan åtföljas av en lugnare tidsperiod.

Efter krigsutbrottet i Ukraina visste vi att sommaren och speciellt vintern skulle komma att bli svåra.

När min företrädare på posten Hannu Linna beskrev vår bransch så var hans slutkläm ofta att energifrågor inte engagerar massan. Några år senare är situationen en helt annan. Nu intresserar energifrågor de allra flesta, och till och med i EU och på regeringsnivå diskuteras olika framkomliga vägar dagligen. Vi ser nu en 100 % ökning av nedladdningar av vår app sedan sommaren, vilket väl beskriver förändringen på en väldigt konkret nivå.

Ser man till våren så är de direkta elstöden för konsumenter välkomna.

Det kommer att hjälpa många, även om det också kommer att finnas de som faller mellan systemen, vilket i sin tur behöver upptäckas i tid. I en föränderlig värld och en elmarknad som fortfarande är riskfylld behövs en ständig dialog och en fokusering på lösningar. Vi lever med otrygghet på många plan som bäst, och det är kanske det mest utmanande för oss som individer.

Som VD önskar jag att en aktiv dialog kring dessa frågor kan fortsätta tillsammans med våra kunder. För tillsammans är vi alltid starkare.

För oss är det viktigt att vi i bolaget hela tiden har en gemensam och uppdaterad bild av läget som kan förändras snabbt. År 2022 var ett exceptionellt år för samhället – igen.  Vad vi har framför oss på elmarknaden vet ingen, men när vi går mot vårvinter ser jag märkbara signaler på att lite lugnare och bättre tider väntar.

Stefan Damlin
verkställande direktör