Parempia näkymiä horisontissa

Minkälaista on ollut johtaa energiayhtiön toimintaa, kun turbulenssi sähkömarkkinoilla ravistelee alaa? Voisin kiteyttää asian näin: riittämättömyyden tunne on koko ajan ollut päällimmäisenä.

Vaikkakin Vaasan Sähkö viime syksynä ensimmäisenä valtakunnallisena sähkönmyyjänä lähti tiputtamaan hintaa epävarmoilla sähkömarkkinoilla, on tietoisuus asiakkaiden ahdingosta ollut jatkuvasti läsnä. Yhtiömme osalta päätös laskea hintaa marraskuussa oli vaikea, mutta samalla äärimmäisen tärkeä.

Suurin haaste on ollut siinä, että tietää, miten haastava tilanne on taloudellisesti isolle osalle asiakkaista. Yrityksen johtaminen tällaisena aikana, kun tilanteet muuttuvat nopeasti ja vakaana pidetty markkina muuttuu totaalisesti, vaatii paljon kaikilta. Henkilökuntamme on joustanut loputtomiin pyrkiessään palvelemaan asiakkaita sopimus- ja hintakysymyksissä.

Tiedämme, että emme ole millään lailla pystyneet vastaamaan kaikkien asiakkaidemme tarpeisiin. Olemme siitä hyvin pahoillamme.

Mielipidekirjoituksista ja kommenteista sosiaalisessa mediassa voisi saada kuvan, että suorapuheisimmat ovat niitä, jotka kärsivät eniten sähkön korkeasta hinnasta. Se ei tietenkään ole koko totuus. Monet yksineläjät, eläkeläiset ja lapsiperheet ovat kokeneet tämän ajan erityisen haastavana, kun korkeat sähkönhinnat ja inflaatio pistävät talouden sekaisin. Harvoin kuitenkaan näitä ryhmiä kuullaan osana yhteiskunnallista keskustelua.

Asiakasrajapintaamme tulleissa yhteydenotoissa ennen kaikkea nämä asiakasryhmät ovat korostuneet, ja niissä tilanteissa olemme pyrkineet parhaamme mukaan auttamaan ja tukemaan, keksimään ratkaisuja hankalaan tilanteeseen.

Olen kiitollinen siitä työstä, mitä meillä joka päivä tehdään asiakkaiden tukemiseksi, vaikkakaan helppoja ja yksinkertaisia ratkaisuja ei ole ollut.

Tästä syystä olemme konsernitasolla pyrkineet löytämään erilaisia tapoja tukea asiakkaitamme eri tilanteissa: olemme pitäneet kaukolämpöhinnan muuttumattomana, tuoneet Fingridin helpotukset kantaverkkomaksuihin suoraan asiakkaiden sähkönsiirtohintaan sekä ottaneet käyttöön uusia käytäntöjä eräpäivän siirrossa ja laskujen jakamisessa pienempiin osiin.

Energia on aiheena sellainen, että siitä on hankala käydä kovin syvällistä keskustelua. Ala on etäinen ja vaikea, ja siksi siitä kuulee myös paljon väärinkäsityksiä. Tämä johtuu kai siitä, että koskaan aikaisemmin ei ole ollut samanlaista tarvetta ymmärtää alaa ja sitä, ”mistä sähkö tulee”. Emme ole alan toimijoina kertoneet näistä asioista sillä tasolla.

Tiedämme, että on tärkeää olla ratkaisuhakuinen päätöksissään: Suomi tarvitsee energiajärjestelmään lisää tuotantoa ja säätövoimaa, etenkin hetkinä, kun ei tuule.

Suurimpia väärinkäsityksiä keskusteluissa on se, että tuotanto myydään suoraan loppuasiakkaalle. Tuottamamme sähkö myydään kuitenkin sähköpörssiin. Samalla tavalla ostamme asiakkaille toimitettavan sähkön sähköpörssistä.

Lisäksi asiakasportfolion koko muuttuu koko ajan. Tuotanto- ja asiakasportfoliot elävät näin ollen omaa, toisistaan irrallaan olevaa elämäänsä, samoin niiden liiketoiminnalliset tuotto- ja riskiprofiilit. Kun sijoitamme tuotantolaitokseen, saattaa investoinnin elinikä olla 25 vuotta. Asiakas taas voi päättää sopimuksensa jopa 14 päivässä. Sähköyhtiönä meidän tulee koko ajan pystyä ottamaan huomioon kaikki nämä tekijät omassa riskienhallinnassamme.

Sähkömarkkinoilla oleva epävarmuus alkoi oikeastaan vuonna 2021. Sitä seurasi rauhallisempi kausi.

Kun sota alkoi Ukrainassa, tiesimme, että kesä, ja etenkin talvi, olisivat erityisen vaikeita sähkömarkkinoilla.

Kun edeltäjäni Hannu Linna aikoinaan kuvaili alaamme, oli hänellä tapana sanoa, että energia-asiat eivät kiinnosta massoja. Muutama vuosi myöhemmin tilanne on täysin päinvastainen. Nyt energia-asiat kiinnostavat lähes kaikkia, ja jopa EU:n ja Suomen hallituksen tasolla keskustelu mahdollisista ratkaisuista ja helpotuksista on jokapäiväistä. Kesän jälkeen oman sovelluksemme lataukset ovat lisääntyneet 100 prosenttia, mikä myös omalla, yksinkertaisella tavallaan kuvastaa muutosta.

Kun katsoo kohti kevättä, suunnitellut suorat sähkötuet kuluttajille ovat tervetulleita.

Ne tulevat helpottamaan monien arkea, vaikkakin väliinputoajiakin tulee olemaan. Nämä pitää huomata jo ratkaisuja suunnitellessa. Muuttuvassa maailmassa ja korkean riskin markkinoilla tarvitsemme jatkuvaa keskustelua ja ratkaisukeskeisyyttä. Monien arjessa on tällä hetkellä paljon epävarmuustekijöitä, jotka aiheuttavat huolta ja turvattomuuden tunnetta. Se on monelle raskas tilanne. Toivon, että keskustelu näiden asioiden ympärillä jatkuu aktiivisena asiakkaidemme kanssa.

Mennyt vuosi oli hyvin poikkeuksellinen – jälleen kerran. Mitä sähkömarkkinat tuovat tänä vuonna on mahdoton sanoa, mutta kuitenkin on ollut ilo huomata, että kun kevättalvea kohti mennään, havaittavissa on selkeitä signaaleja rauhallisemmista ja paremmista ajoista.

Stefan Damlin
toimitusjohtaja