Hållbarhet utvecklas med tiden

Hur företagsansvar uppfattades för tio år sedan är något helt annat än vad begreppet betyder idag. Nu omfattar ordet samhällsansvar, ekonomiskt ansvar och god förvaltning samt miljöansvar. Miljöansvaret är något som känns närliggande när man ser nyheter om exceptionella väderförhållanden runtom i världen.

På Vasa Elektriska har vi sedan länge satsat på förnybar energi, bland annat vindkraft. Samtidigt har vi vid produktion av el och värme ersatt fossila bränslen med biobränslen och byggt ut energilagring. Men det återstår ännu mycket att göra.

Vårt mål är att vår regelbundna energiproduktion ska vara kolneutral senast vid slutet av detta årtionde.

Inom koncernen Vasa Elektriska ville vi vässa vårt arbete kring hållbarhet genom att utarbeta en hållbarhetsstrategi och ett hållbarhetsprogram som stöd för den.

Vi inledde arbetet med att be om synpunkter av våra intressegrupper, och även vår personal har deltagit aktivt i bearbetningen av strategin.

Det som särskilt förväntas av oss är insatser för att säkerställa ekologisk diversitet vid produktionen och distributionen av energi, hållbarhetsstyrning i leveranskedjorna och utveckling av mångfald i arbetsgemenskapen.

Dessa är viktiga saker där vi bara kommit en bit på vägen.

Hållbarhet innebär också att man hamnar att lösa utmanande problem, liksom förra vintern. Vad är rätt och rimligt ur kundens perspektiv? Och hur ska man å andra sidan trygga affärsverksamhetens kontinuitet, vilket i sig är grundförutsättningen för allt hållbarhetsarbete? Om företagets framtid är osäker så upphör allt annat arbete också ganska fort.

Hållbarhet är val i vardagen – beslut som jag och du kan ta för en mer hållbar framtid. Mina val är till exempel vindel, klimatvänlig fjärrvärme, att cykla till kontoret och att ta tåget när jag reser i jobbet till Helsingfors.

Vilka är dina val? Låt oss ta ansvar för morgondagen tillsammans.

Olli Arola, Direktör för strategi och samhällsansvar