Vastuullisuus elää ja kehittyy ajassa

Se, miten yritysvastuu miellettiin kymmenen vuotta sitten ei enää vastaa sitä, mitä käsitteellä tarkoitetaan nykypäivänä. Nyt se kattaa sosiaalisen vastuun, taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon sekä ympäristövastuun. Ympäristövastuu tuleekin helposti mieleen, kun katsoo uutisia poikkeuksellisista sääoloista ympäri maailmaa.

Olemme Vaasan Sähkössä jo vuosia panostaneet uusiutuvan energian tuotantoon, esimerkiksi tuulivoimaan. Samalla olemme korvanneet fossiilisia polttoaineita biopolttoaineilla sähkön- ja lämmöntuotannossa ja panostaneet energian varastointiin. Työtä on silti vielä tehtäväksi.

Tavoitteena on, että säännöllinen energiantuotantomme olisi hiilineutraali tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Halusimme Vaasan Sähkö -konsernissa terävöittää vastuullisuuteen liittyvää työtä laatimalla vastuullisuusstrategian ja sen tueksi vastuullisuusohjelman.

Työn pohjaksi kysyimme sidosryhmiltämme näkemyksiä, ja henkilöstö on aktiivisesti osallistunut strategian työstöön.

Erityisesti meiltä odotetaan toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi energian tuotannossa ja jakelussa, vastuullisuushallintaa toimitusketjuissa sekä työyhteisön monimuotoisuuden kehittämistä.

Nämä ovat tärkeitä asioita, joiden osalta olemmekin vasta alkutaipaleella.

Vastuullisuudessa joutuu myös ratkaisemaan haastavia ongelmia, kuten viime talvena.

Mikä on asiakkaan näkökulmasta oikein ja kohtuullista? Mikä puolestaan yrityksen näkökulmasta turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden, joka on kaiken vastuullisuustyön perusedellytys? Jos jatkuvuus horjuu, muukin työ loppuu nopeasti.

Vastuullinen toiminta on arjen valintoja – niin minun kuin sinunkin tekemiä päätöksiä kestävämmän huomisen puolesta. Minun valintojani ovat muun muassa tuulisähkö, ilmastotuote kaukolämmössä, pyöräily töihin, työmatkat junalla Helsinkiin.

Mitkä ovat sinun valintojasi? Otetaan yhdessä vastuu huomisesta.

Olli Arola, strategia- ja yhteiskuntavastuujohtaja