Gemensamma steg framåt

Hans-Alexander Öst hade möjligheten att träffa företagare, vars levebröd i värsta fall påverkas av den pågående energikrisen på ett katastrofalt sätt. I sin skrivelse tar Öst upp bland annat, varför sådana träffar är så viktiga, även om han inte skulle ha svar på alla svåra frågor.

Elkris, elkaos, brist på el. Den situation vi befinner oss i för tillfället är smärtsam oberoende hur vi svänger orden. Att vara verksam inom elmarknaden har minst sagt varit extra utmanande i höst under rådande omständigheter. Elunderskottet berör oss alla, och där behöver vi vara medvetna om vad bristen på denna, i mångt och mycket, självklara råvara faktiskt betyder för hela samhället.

Den debatt som råder också i vår region är en direkt och omedelbar konsekvens av situationen som uppstått i samband med Rysslands invasion av Ukraina och dess direkta påverkan på den europeiska elmarknaden.

Vi i Vasa Elektriska träffar ofta kunder ute i regionen, och den här hösten har dessa kundmöten varit extra viktiga för oss. Alla diskussioner som förs syns inte på sociala medier eller på debattsidor.

Jag vill gärna berätta om ett av våra möten med kunder, som med all rätt känner oro över det som komma skall. Under två kvällar för några veckor sedan träffade jag via ÖSP företag inom lantbrukssektorn och växthusnäringen i Österbotten, från Vörå till Närpes.

Det är tacksamt att få mötas upp för konstruktiva och lösningsinriktade diskussioner med österbottningar, och i det här fallet med företagare samt en bransch som drabbas hårt av den rådande situationen. En bransch där osäkerheten präglar vardagen.

Jag tror att det ofta är det de som är tysta i debatten som behöver mest stöd och råd, och för sådana är det elementärt att organisationer som ÖSP är lyhörda.

Många av företagen uttryckte sin stora oro över höga elpriser i vinter, inte minst växthusodlare vars energiförbrukning på vintern är väldigt hög. Flera av dessa odlare står i valet och kvalet ifall de alls kan producera något under vintermånaderna, en del har också permitterat personal.

Företagarna ville bl.a. veta varför det verkar som att elimporten alltid är stabil, och vad som händer när vi får riktigt kalla vinterdagar?

Svaret är att det är marknadspriset som styr då det importeras el till Finland. När det är billigare att köpa in så balanserar det den inhemska produktionen.

Vi diskuterade solpaneler och vindkraft, vi funderade över morgondagens energimarknad och vad produktutvecklingen för med sig.

Alla svar kunde vi inte ge, men gemensamt kändes det som om vi tog ett steg framåt.

Vi får leva med en kraftig oförutsägbarhet och nyckfullhet på elmarknaden vintern 2022/2023. EU:s riktlinjer, nederbörd och temperatur, efterfrågan och utbud, Olkiluoto 3:s produktion – alla påverkar de priset som du och jag måste betala för vår elektricitet. Det här är en tid under omställning där vi behöver kunna mötas och prata om det som är svårt, där vi inser vår roll och vårt ansvar för att tillsammans överkomma den kris vi befinner oss i.

En av våra tre grundvärderingar är gemenskap och i ett  elkaos prövas det mesta. Vi tror starkt på att det är just gemenskapen som kommer att bära oss genom denna kris. Att vi tillsammans kan komma fram med nya och bättre lösningar, att vi helt enkelt har möjlighet att träffa våra kunder och svara på de frågor som känns oklara.

Hans-Alexander Öst, direktör för Elhandeln

Mat & recept

Sommarens fräschaste drink

Läs mer
Iakttagelser

Stora frågor – små gärningar

Läs mer
Hemma

Enkla tips för att sommarstäda bilen

Läs mer
Hemma

Dagens besökskultur är avslappnad, men inte spontan

Läs mer
Aktuellt

Kommer börsel snart att följas i kvarttimmes intervaller i stället för på timbasis?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: sommaren 2024

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer