Fjärrvärme är nyckeln till grön omställning

Mitt i decemberkölden frågade jag min 6-åriga dotter: ”Vet du vad som behövs för att det ska vara varmt hemma hos oss fast det är kallt därute?”. Hon svarade: ”Vet inte exakt, men skulle tippa el.” Jag var nära att rätta till och berätta för henne vad fjärrvärme är för något och hur den CO2-neutrala fjärrvärmen med klimatgaranti kommer till vårt hus, tills jag insåg att hennes svar delvis var helt korrekt.

Uppvärmningsmarknaden är inne i en förändring. De nya produktionsinvesteringarna ska vara lönsamma, hållbara, driftsäkra och flexibla inför fluktuationen på marknaden. När beskattningen av fjärrvärmepumpar och elpannor nyligen förändrades öppnades en möjlighet för energibolagen att producera fjärrvärme med sådana vid sidan av den traditionella kombinerade produktionen av värme och el.

Nu kan vi exempelvis producera fjärrvärme med vindkraft när det finns överutbud av den och elpriset är nere. Men eftersom utbudet på elmarknaden, vindförhållandena och behovet av fjärrvärme inte alltid matchar, måste vi också kunna lagra elproducerad fjärrvärme.

I Vasa får vi extra flexibilitet i vårt system med hjälp av investeringar i utbyggnaden av värmelagret i Vasklot och utökningen av elpannekapaciteten.

Jag är för tillfället projektledare för byggandet av värmepumpen vid Påttska avloppsreningsverket, och ser också med spänning fram emot att värmepumpen tas i drift mot slutet av året. Då ska den spillvärme från det renade avloppsvattnet som förr spolades ut i havet tas tillvara för att värma upp Vasahemmen i fjärrvärmenätet. De ovannämnda är strategiska projekt för Vasa Elektriska i utvecklingen mot renare, icke-förbränningsbaserade produktionssätt.

Enligt en färsk utredning som föreningen Energiakaupungit ry (Energistäder) beställde av AFRY är fjärrvärmesystemet nyckeln till ett koldioxidneutralt samhälle.

Ett fjärrvärmenätverk gör det möjligt för hela städer att med en gång gå över till grön värme, när värmen produceras på ett rent sätt. Då får kunderna som anslutit sig till fjärrvärme automatiskt ta del av de nyaste produktionsteknologierna, utan fastighetsspecifika investeringar i förnybar värme.

Juha-Matti Karvala
projektledare, Vasa Elektriska

Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer