Fjärrvärme är nyckeln till grön omställning

Mitt i decemberkölden frågade jag min 6-åriga dotter: ”Vet du vad som behövs för att det ska vara varmt hemma hos oss fast det är kallt därute?”. Hon svarade: ”Vet inte exakt, men skulle tippa el.” Jag var nära att rätta till och berätta för henne vad fjärrvärme är för något och hur den CO2-neutrala fjärrvärmen med klimatgaranti kommer till vårt hus, tills jag insåg att hennes svar delvis var helt korrekt.

Uppvärmningsmarknaden är inne i en förändring. De nya produktionsinvesteringarna ska vara lönsamma, hållbara, driftsäkra och flexibla inför fluktuationen på marknaden. När beskattningen av fjärrvärmepumpar och elpannor nyligen förändrades öppnades en möjlighet för energibolagen att producera fjärrvärme med sådana vid sidan av den traditionella kombinerade produktionen av värme och el.

Nu kan vi exempelvis producera fjärrvärme med vindkraft när det finns överutbud av den och elpriset är nere. Men eftersom utbudet på elmarknaden, vindförhållandena och behovet av fjärrvärme inte alltid matchar, måste vi också kunna lagra elproducerad fjärrvärme.

I Vasa får vi extra flexibilitet i vårt system med hjälp av investeringar i utbyggnaden av värmelagret i Vasklot och utökningen av elpannekapaciteten.

Jag är för tillfället projektledare för byggandet av värmepumpen vid Påttska avloppsreningsverket, och ser också med spänning fram emot att värmepumpen tas i drift mot slutet av året. Då ska den spillvärme från det renade avloppsvattnet som förr spolades ut i havet tas tillvara för att värma upp Vasahemmen i fjärrvärmenätet. De ovannämnda är strategiska projekt för Vasa Elektriska i utvecklingen mot renare, icke-förbränningsbaserade produktionssätt.

Enligt en färsk utredning som föreningen Energiakaupungit ry (Energistäder) beställde av AFRY är fjärrvärmesystemet nyckeln till ett koldioxidneutralt samhälle.

Ett fjärrvärmenätverk gör det möjligt för hela städer att med en gång gå över till grön värme, när värmen produceras på ett rent sätt. Då får kunderna som anslutit sig till fjärrvärme automatiskt ta del av de nyaste produktionsteknologierna, utan fastighetsspecifika investeringar i förnybar värme.

Juha-Matti Karvala
projektledare, Vasa Elektriska

Aktuellt

Timpriset på börsel varierar. När är elen förmånligast?

Läs mer
Aktuellt

Ta nostalgin på allvar

Läs mer
Energitips

Elavtal för ditt företag

Läs mer
Aktuellt

Bedårade av gamla bilar

Läs mer
Aktuellt

Egen solel nu även för boende i husbolag

Läs mer
Aktuellt

Kunder törstar efter information om el

Läs mer
Aktuellt

Surdegsbröd som hjärtesak

Läs mer
Aktuellt

Skidåkning är tillbaka

Läs mer
Mat & recept

Nyttigt krubb

Läs mer
Iakttagelser

Fjärrvärme är nyckeln till grön omställning

Läs mer
Aktuellt

Elmarknadsöversikt: Våren 2023

Läs mer
Energitips

Test: Vet du hur mycket el dina apparater använder?

Läs mer