Laddplats för elbilen i ett husbolag – fem tips för en lyckad anskaffning

På vilket sätt kan aktieägaren skaffa laddplats för elbilen till sin egen bilplats i ett husbolag? Varifrån ska man begära tillstånd och vem betalar för laddningsenheten? Och vilka understöd kan husbolaget få för anskaffningen av laddningsenheter? Läs mer i denna artikel.

Checklista: så här gör man för att skaffa en laddplats till husbolaget

  • Kontakta disponenten och ta reda på om elsystemet är kartlagt
  • Anhåll skriftligen om tillstånd från husbolagets styrelse att få installera en laddningsenhet
  • Begär offerter på laddningsenhet för elbil
  • Kom ihåg att arbetsgivaren kan skaffa en laddstation som tilläggsutrustning till tjänstebilen
  • Om husbolaget skaffar laddplatser för elbilar, kan de få ARA-stöd

1) Kontakta först disponenten – har en kartläggning av elsystemet utförts?

När du behöver en laddplats för elbil till din bilplats, kontakta disponenten. Disponenten kan informera om läget i husbolaget gällande beslut om laddningsenheter för elbilar: har man kanske redan behandlat anskaffningen av laddstationer på bolagsstämman och har man utfört en kartläggning av fastighetens elsystem.

Vid kartläggningen av elsystemet utreds elsystemets kapacitet, dvs. hur många laddplatser kan man installera i husbolaget i nuläge eller behöver man kanske förnya elsystemet, för att kunna skaffa fler laddplatser.

Husbolagets styrelse beställer kartläggningen från energibolaget eller från en elentreprenör.

”Vanligtvis kan man i alla husbolag installera åtminstone några laddstationer utan att förnya elsystemet. Detta är ofta tillräckligt, eftersom inte särskilt många har en elbil eller en laddbar hybrid”, berättar Finlands fastighetsförbunds biträdande chefsjurist Kristel Pynnönen.

Om en kartläggning av elsystemet inte har utförts, gör ett skriftligt initiativ, i vilket du informerar om behovet av en kartläggning och laddningsenheter. Disponenten överlämnar initiativet till husbolagets styrelse. Ärendet tas upp till behandling på husbolagets följande bolagsstämma.

Beställ kartläggning av elsystem från Vasa Elektriska över hela Finland.

2) Gör en skriftlig begäran till husbolagets styrelse gällande anskaffning av laddplats

När kartläggningen av elsystemet är utfört, är det dags att göra en skriftlig begäran till husbolagets styrelse om installation av laddplats. Lämna in den till disponenten eller direkt till husbolagets styrelse.

Ange i begäran, vem du är och för vilken bilplats du önskar installera en laddplats. Husbolaget begär vid behov mer information.

På basis av begäran kan du få tillstånd för att installera laddstationen. Utan husbolagets tillstånd är det förbjudet att installera en laddningsenhet.

Du kan få tillstånd, oavsett om det gäller en bilplats som du äger eller hyr av husbolaget. Eftersom anskaffningen inte är husbolagets, betalar du själv för anskaffnings- och installationskostnaderna.

”När man äger bilplatsen, kan det kännas tryggare att investera i en laddningsenhet, för då kan man vara säker på att bilplatsen är i ens egen användning också framöver. En sådan investering för en hyrd bilplats känns nödvändigtvis inte vettigt.”

På vilket sätt betalar man i husbolaget för laddningen av en elbil?

Pynnönen berättar, att laddningsenheter som skaffas till husbolagen mäter mängden el som har förbrukats till laddningen. Du betalar till husbolaget för kostnaderna som uppstår för laddningen av elbilen.

”Om du får tillstånd att installera en laddplats, då avtalar husbolaget och laddaren ofta samtidigt om avgifterna, såsom om hur de ska betalas och till vilket konto.”

3) Begär offerter på laddplatser – en nyckelfärdig installation är enklast

Det finns många aktörer som säljer laddplatser, såsom järnaffärer, biltillverkare och energibolag. Om du vill göra en prisjämförelse, kan du begära offerter på laddplatser från olika leverantörer.

Om du uppskattar vänlig och snabb kundbetjäning, högklassiga enheter och möjlighet till en nyckelfärdig installation, fråga mera från Vasa Elektriska. Vi svarar gärna på dina frågor, hjälper dig med dimensioneringen av anordningen och tar hand om installationen, var i Finland du än bor.

Om flera grannar i husbolaget är intresserade av att skaffa laddplatser, kan ni gemensamt begära offerter och köpa laddningsenheterna på en gång från samma ställe. På så vis kan ni spara i installationskostnaderna.

”Kom ihåg att laddningsenheten ni har valt ska godkännas av husbolaget.”

4) Arbetsgivaren kan skaffa en laddningsenhet åt den anställda

Om du som tjänstebil väljer en elbil, kan arbetsgivaren betala för laddningsenheten för elbil till ditt hem. Laddningsenheten är då nästan gratis för dig: det enda du betalar för är skatten för den. Skattemyndigheten betraktar laddningsenheten som tilläggsutrustning till din tjänstebil.

Detta innebär att vid beräkningen av beskattningsvärdet för din bilförmån beaktas också laddplatsens värde. I praktiken betraktas beskattningsvärdet för elbilen och dess tilläggsutrustning som en del av din lön utöver kontantlönen. Detta tillägg kan höja din skatteprocent. På ett visst sätt betalar du alltså för laddplatsen för elbilen så att kontantlönen du får i handen minskar en aning.

Det förekommer två situationer där laddningsenheten som arbetsgivaren bekostar inte längre räknas som tilläggsutrustning för tjänstebilen, dvs, den läggs inte till på bilens beskattningsvärde:

  • om du byter tjänstebil varvid laddningsenhetens anskaffningskostnad inte mera läggs till på nytt på den nya bilens anskaffningspris.
  • om laddningsenhetens äganderätt övergår till dig. Ofta, exempelvis, när arbetsförhållandet upphör och laddningsenheten övergår i den anställdas ägo. Om du får laddningsenheten gratis, då betraktas dess värde vara en del av din lön och beskattas som löneinkomst. Det förekommer också situationer, där den anställda köper laddningsenheten åt sig själv av arbetsgivaren. Varvid laddningsenhetens värde inte läggs till på bilens beskattningsvärde även om bilförmånen fortsätter.

Nu om någonsin lönar det sig att välja en helt eldriven bil som tjänstebil, eftersom elbilarnas beskattningsvärde har sänkts med 170 euro i månaden under åren 2021–2025. Detta innebär att du betalar mindre skatt för din eldrivna tjänstebil än för en bensindriven bil.

5) Husbolaget anskaffar laddningsenheten för elbilen? Möjlighet till ARA-stöd

Också husbolaget kan skaffa laddningsenheter som en gemensam anskaffning till husbolaget. Varvid laddplatserna och installationen av dem betalas gemensamt från bolagsvederlaget.

På bolagsstämman fattar man beslut om anskaffningen som kvalificerat majoritetsbeslut. Detta betyder att mer än 50 procent av aktieägarna stöder anskaffningen av laddningsenheterna.

”Ofta har mer än hälften av aktieägarna inte själva en laddbar bil, men aktieägarna kan anse laddplatserna för elbilar vara en investering inför framtiden, eftersom de laddbara bilarnas popularitet ständigt ökar.”

Enligt Fastighetsförbundets Korjausrakentamisbarometri (2020) har laddplatser för elbilar blivit det vanligaste projektet i våningshus: redan 32 procent av svararna uppger att de verkställer en eller flera laddplatser fram till år 2024.

Anskaffning av laddningsenheter till husbolag stöds med medel från staten och EU. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA stöder husbolagen i anskaffningen av laddplatser för elbilar med upp till 90 000 euro. Bidraget uppgår till 35–50 procent av kostnaderna.

Bidraget är särskilt avsett för husbolagets anskaffningar. Enskilda invånare kan alltså inte ansöka om bidrag för egen laddningsenhet för sin elbil.

ARA informerar om att ansökningar om bidrag för laddinfra för elbilar inlämnades år 2021 i så stort antal, att ansökningar som har inkommit efter mitten av augusti avgörs från anslaget för år 2022. Nya ansökningar lämnas dock in hela tiden. De behandlas i ankomstordning. Mer information finns på ARA:s webbplats.

För artikeln har man också intervjuat Vasa Elektriskas utvecklingsingenjör Heino Järvelä, Motivas expert Taneli Varis och ARA:s produktansvarige för laddinfrabidrag Kari Lappalainen. Skattemyndigheten har också bistått med hjälp.

Läs mer: Allt du behöver veta om att ladda elbilar

Hur laddar jag en hybridbil eller en elbil säkert hemma och på resan? Vilka kablar behöver jag? Lönar det sig att köpa en laddstation för hemmet, eller är det säkert att ladda från ett uttag? Vasa Elektriskas utvecklingsingenjör Heino Järvelä berättar mer.

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer