Varma hem med ren värme

Vasa Elektriska är i gång med att vid Påttska avloppsreningsverket bygga en anläggning som ska ta tillvara spillvärmen från det renade avloppsvattnet. Värmen återvinns som fjärrvärme. Anläggningen, som ska stå färdig vid slutet år 2023, är ett steg mot en koldioxidneutral fjärrvärmeproduktion.

Vad handlar det om?

Vasa Elektriska ska i anslutning till Påttska avloppsreningsverket bygga en anläggning som med hjälp av värmepumpar ska ta tillvara spillvärme från det renade avloppsvattnet. Värdet på investeringen uppgår till cirka 11 miljoner euro. Arbets- och näringsministeriet stöder projektet med 1,9 miljoner euro.

Anläggningen omfattar två stora värmepumpar som tar upp 50–60 gigawattimmar värmeenergi om året. Värmen leds vidare till fjärrvärmenätet för att värma upp Vasabornas hem och bruksvatten.

”Spillvärmen räcker till att värma upp alla 1850 småhus i fjärrvärmenätet i Vasa och det med råge”, säger Markus Tuomala, direktör vid fjärrvärmeenheten vid Vasa Elektriska.

Den nya anläggningen är beräknad att bli färdig mot slutet av nästa år, och den kommersiella värmeproduktionen ska inledas år 2024.

”Spillvärmeanläggningen säkerställer att priset för fjärrvärme förblir konkurrenskraftigt. När fjärrvärmen produceras på ett rent sätt kommer eventuella framtida utsläppsavgifter inte att höja priset.”

Varför är ni så entusiastiska över anläggningen?

”Det är fantastiskt att få ett nytt sätt att producera värme som inte baseras på förbränning.”

Omställningen till ren värme i fjärrvärmenätet innebär en enorm förändring. Nästan 2000 hem övergår till grön energi på en gång.

”Det är bättre att investera i en effektiv värmepumpanläggning än att de över 1850 egnahemsägarna i vårt område själva skulle behöva byta till ett utsläppsfritt uppvärmningssätt.”

Tuomala anser att fjärrvärme är det snabbaste sättet att ställa om städerna till den utsläppsfria tidsåldern.

Vad innebär den nya anläggningen för flexibel förbrukning?

Spillvärmeanläggningen tillsammans med värmelagret på Vasklot i Vasa gör det möjligt att sammankoppla fjärrvärmenätet med en flexibel användning av el. Värmepumparna går på el. De kan användas flexibelt så att effekten på värmeproduktionen skruvas ner då efterfrågan på el på marknaden är som störst.

Då tas den uteblivna värmen från värmelagret i stället. Värmen i lagret kan produceras med till exempel vindkraft när den fås förmånligt. Värmen lagras i form av varmt vatten som hettas upp i värmepumpar och i värmepannor med vindel.

”Elpriset på marknaden varierar stort just nu, och variationen förväntas öka ännu mer i och med att de förnybara energiformerna blir vanligare. Den flexibla användningen av el spelar en viktig roll för att det ska vara lönsamt att fortsätta investera i till exempel vindkraft.”

Flexibel förbrukning gör det möjligt att producera el med mindre emissioner och kan dämpa höjningen av konsumentpriset på el. Att bygga ut produktionen av förnybar energi i sin tur ökar vår självförsörjning av energi.

Aktuellt

Marknadsöversikt

Läs mer
Mat & recept

Kålroten i rampljuset

Läs mer
Aktuellt

Sommarjobbaren blev sugen på utveckling

Läs mer
Aktuellt

Vi måste lära AI att göra hållbara val

Läs mer
Aktuellt

Musik som en del av varumärket

Läs mer
Aktuellt

Synpunkten: Gemensam oro för elpriset

Läs mer
Aktuellt

Ilag: Hjälparna drar åt samma håll

Läs mer
Aktuellt

Musikens kraft

Läs mer
Energitips

Så här räcker elektriciteten över vintern – 5 tips för att använda el vid rätt tidpunkt

Läs mer
Energitips

5 + 1 sätt att spara på elräkningen

Läs mer
Mat & recept

Sommarens coolaste mocktail

Läs mer
Hållbarhet

Varma hem med ren värme

Läs mer