Synpunkten: Världen år 2030

Ville, 12 år, ser på klockan. Han har en timme på sig innan basketballträningen. Han startar biltjänstappen och bokar. Hans föräldrar är ute och handlar, men det gör ingenting eftersom bilen inte behöver någon förare. Det är år 2030.

Skulle världen verkligen kunna se ut så här 2030? Det är en fascinerande fråga som man lite varstans söker svar på. Att förutse framtiden är ytterst svårt även på kortare sikt. Historien visar ett flertal exempel på hur fel förutsägelser kan gå.

I många fall överskattar man utvecklingen under de närmaste åren och underskattar förändringstakten längre bort i framtiden.

En annan iakttagelse är att nya innovationer slår igenom allt snabbare. I början av förra seklet blev hästen ersatt med bilen, men omställningen tog flera årtionden. När man i mitten av 1980-talet förutsåg mobiltelefonens genombrott beräknade en ansedd konsultbyrå att det år 2000 skulle finnas en miljon mobiltelefoner i USA. Det blev 110 miljoner i stället.

Elbilens genombrott har varit på tal i flera år nu, och det finns många prognoser om temat. I Finland har regeringen satt målet att det år 2030 ska finnas 250 000 elbilar. I en rapport som Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra publicerade i slutet av förra året talar man om 800 000 el- eller hybridbilar. Amerikanske författaren och föreläsaren Tony Seba har beräknat att år 2030 kommer sex av tio bilar att vara helt eldrivna. För Finlands del skulle detta innebära 1,7 miljoner bilar.

I Finland har elförbrukningen traditionellt varierat mycket efter årstid, veckodag och klockslag. Därför har det alltid varit nödvändigt med flexibel elproduktion och reservkraft. Nu får vi vid sidan av detta allt mer väderberoende produktion (med sol och vind), också från konsumenterna själva. Det behövs flexibilitet i både produktion och konsumtion.

I och med att elbilarna blir vanligare och den varierande elproduktionen ökar får konsumenten en allt större roll och mer inflytande.

Var och en bidrar till konsumtionsflexibilitet på sina villkor. Energibolagets uppgift är att hitta en lösning som tillfredsställer alla parter.  Energiklusterstaden Vasa har alla förutsättningar att få denna ekvation att gå ihop. Förutsättningarna är faktiskt så goda att vi även kan erbjuda våra lösningar till andra.

Aimo Latvala
verkställande direktör, Oy RAVERA Ab

Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer